Vår Miljöpolicy

Vi tar ansvar för våra it-produkters hela livscykel

Vårt mål är att hjälpa företag med IT-lösningar som underlättar verksamheten. Detta vill vi göra på ett hållbart och effektivt sätt för våra kunder. RIW Software vill stötta samhället i att ta tillvara på de möjligheter som finns och samtidigt adressera de utmaningar som finns i vår bransch.
Ett mål vi har är att minska mängden elektronikavfall och där är vår livscykelhantering en viktig del av lösningen. Vi ser till att ta tillbaka och återvinna så mycket som möjligt som vi säljer. Vårt mål är att all hårdvara vi säljer ska återvinnas till 2030.

Läs mer om vår miljöpolicy här: Vår Miljöpolicy

Vad gör vi för åtgärder?

  • Vi ökar vår andel resfria möten
  • Vi ökar andelen tågresor. Under senaste åren reser vi nu mer tåg än flyg inrikes
  • Vi elektrifierar vår tjänstebilpark. I dagsläget är två av tre bilar elbilar eller laddhybrider.
  • Vi jobbar för att förlänga it-produkters liv genom att återta, återbruka och återvinna.