--> Stockholms läns landsting - Visitlog

Vi tycker att systemet överlag är väldigt bra. Ibland har vi haft lite problem och fått hjälp av Supporten. Detta system är mycket bättre än det vi hade tidigare.

Emma Nyström, Receptionist at Stockholms läns landsting