Rekommendationer

VisitLog är ett väldigt bra besökssystem

Det har hjälp oss att få bättre översikt, vem som är i huset och vilka som varit på besök. Ansvariga personer är väldigt nöjda.

Sabrina Romanova, Reception at Rahmqvist AB

Detta är vårt första besöksssytem på Meda så vi har inget att jämföra med. Men än så länge fungerar det väligt bra.

Kerstin Östholm Ferngren, Receptionist (consultant) at Meda AB

Väldigt bra

Ett professionellt sätt att registrera besökare. Fördelarna är att besökaren väljer besöksmottagare från en lista. Ett väligt bra system

Sandra Fromm, Reception at Renault Nordic AB

Vi tycker att systemet överlag är väldigt bra. Ibland har vi haft lite problem och fått hjälp av Supporten. Detta system är mycket bättre än det vi hade tidigare.

Emma Nyström, Receptionist at Stockholms läns landsting
Resources : Capterra