Nya dataskyddsförordningen GDPR

25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR-General Data Protection Regulation i kraft.

Till skillnad från det nuvarande dataskyddsdirektivet så är detta en förordning vilket innebär att den är direkt gällande i Sverige och övriga EU-länder.
Hur kommer detta att påverka hanteringen av dina besökare i ditt besökssystem?

Vi måste alla börja fundera på varför vi sparar vissa uppgifter; vad har lagringen för syfte? Många gånger lagrar vi information längre än vad vi behöver. Alla företag, föreningar och andra organisationer kommer behöva ha utsett ett personuppgiftsombud när denna förordning träder i kraft. Denna kommer kunna hjälpa till med information om vilket data som just ni behöver spara samt hur länge. Det kommer fortfarande vara tillåtet att lagra personuppgifter, men syftet samt tiden uppgifterna lagras måste dokumenteras.

Vi på RIW Software har jobbat med besökssystem under många år och vi har under dessa år lärt oss att våra kunder har olika syften samt behov gällande sin besökshantering. Eftersom vi vet att många av våra befintliga och kommande kunder har olika behov så anpassar vi VisitLog för att det skall passa allt från de små till de stora företagen. Detta gäller även de anpassningar som vi jobbar med inför den kommande dataskyddsförordningen. Vissa skall endast använda sitt besökssystem för att säkerställa att alla har blivit utrymda vid en brand medan andra har krav på sig att de måste kunna gå tillbaka en viss tid och ta ut information om vem som befanns sig i byggnaden vid ett specifikt tillfälle. För att du som kund inte skall behöva rätta dig efter ditt besökssystem har vi lagt in flera olika funktioner för att hantera lagringen av personuppgifter. Som med de flesta av funktionerna i VisitLog så kan du som kund välja om de skall vara av eller på för att systemet skall anpassas till just din verksamhet. Självklart hjälper vi till med dessa inställningar för att du skall komma igång så fort som möjligt.

Redan nu finns en version av vårt besökssystem VisitLog ute som har flera funktioner som är anpassade för att du som kund enklare skall kunna förhålla dig till det nya direktivet. Vi jobbar ständigt aktivt med att utvecklas och under hösten och våren kommer vi släppa nya versioner av VisitLog. I många av de nya funktionerna är det möjligt att specialanpassa just din installation av VisitLog så att den passar både din verksamhet och hur ni måste rätta er efter GDPR .

Vi på RIW Software svarar gärna på dina frågor, både om den nya dataskyddsförordningen och om du har andra frågor som gäller besökshantering och besökssystem.

Boka gärna tid med oss för en testinstallation av VisitLog

Comments are closed.