Besökshantering

Besökshanteringssystem

VisitLog är ett avancerat besökshanteringssystem för besökshantering som är utvecklat av RIW Software Technology AB . VisitLog hjälper er att få kontroll på besök, besökare, utrymmen för möten, parkeringstillstånd och även att spåra historik över besökarna. Håll koll på besökare och besöksmottagare under dagen. VisitLog är ett besökshanteringssystem som hjälper er att reducera arbetsbelastningen i receptionen och underlätta för besökarna. VisitLog ger varje kund möjligheten att anpassa funktioner och utseende, så som företagets namn, logga på t.ex. brickor och etiketter. VisitLog kan anslutas till ett flertal olika tjänster som MS Outlook, Exchange server, Active Directory och BookitWise smidig registrerings och hanteringsprocess.

Besökshantering

Besökshantering
VisitLog hjälper er att få kontroll på antal besök, besökare, utrymmen för möten, parkeringstillstånd och även att spåra historik över besökarna. Håll koll på besökare under dagen och anpassa alla meddelanden, besök och innehållet i företagets fil. Visitlog ger varje kund möjligheten att skräddarsy funktioner och utseende, så som företagets namn, logga på t.ex. brickor och etiketter.  VisitLog kan lösa dina behov vare sig du letar efter ett enkelt Besökshanteringsprogram för att spåra och övervaka din besökstrafik eller om du behöver ett helt besökshanteringssystem med meddelanden till värd vid ankomst via SMS, e-post eller båda samt utskrift av brickor

Att skriva ut besöksbrickor

 • RIW software Technology har utvecklat VisitLog besökshantering utvecklat för Zebra, ledare inom skrivare av besöksbrickor.
 • Koppla enkelt en Zebra skrivare till receptionens PC och besökarnas brickor skrivs ut automatiskt när du checkar in dem.
 • Du kan skräddarsy brickor med ditt företags logotyp och layout.
Print-scanner

Dynamisk besökslista

Invitation-Notification-Besökshantering
 • Receptionisten har fullständiga listor över besökare som är sökbara och kan sorterar i olika kategorier(t ex status: väntas, incheckad och utcheckad).
 • Listan uppdateras varje gång någon registrerar en besökare i förväg.
 • VisitLog är det mest självklara valet för din verksamhet när det gäller hantering av besök eller för fastighetsägare som tar hjälp av kiosken.

Lista för nödsituation

 • Besökslista från systemet kan användas av säkerhetsansvariga om en nödsituation uppstår.
 • Ansvariga har en lista där alla kontakter finns vid en nödsituation som vid brand eller naturkatastrof.
 • VisitLog ger möjligheten att skicka utrymmningslistan till värden  om en  nödsituation uppstår.
visitlog-besökshantering-nödsituation

Fler funktioner som förenklar i receptionen

A

Parkeringshantering

VisitLog ger möjligheten att skriva ut parkeringsbricka till bilar. Om en besökare vill använda parkeringen behöver de bara mata in registreringsnumret. En parkeringsbricka skrivs ut och registreringsnumret loggas in i systemet.

B

Utcheckning

Om en besökare inte har checkat ut när de lämnade byggnaden kan receptionen se det morgonen efter på en lista. Denna funktion tillåter en auktoriserad person att göra utcheckningen för denna person manuellt.  Nästa morgon visas besökarna som inte har checkat ut.

C

Nödlista över besökare

När som helst kan receptionisten se alla besökare i byggnaden från en PC eller mobiltelefon. I fall av nödsituationer kan alla användare använda ett kortkommando (F11) för att skriva ut listan och skicka den till alla registrerade SMS/mail.

D

Spåra och rapportera

Se vilka som är i din byggnad och i vilka lokaler oavsett syfte, eller om gästen har lämnat byggnaden. Använd flera inloggningsstationer för  besökare för att öka arbetsbelastningen. Behöriga kan se information över alla besök och besökare som tillexempel besökstid, besöksdatum, besöksinformation, in och utcheckningstid, besöksjournaler etc. i passande och användarvänliga dokument.

E

Godkännande

All status över besökare kan skrivas ut. VisitLog ger behörighet enligt användarrättigheterna.

F

Hantera flera jobb

Visitlog gör det möjligt att hantera flera kiosker från en plats. Övervaka och spåra besökare.

Besökshantering

Visitlog ger varje kund möjligheten att skräddarsy funktioner och utseende, så som företagets namn, logga på t.ex. brickor och etiketter.

Integration

VisitLogs system innehåller alla detaljer om dina besökare och kan visa en lista över alla besökare i byggnaden vid angiven tidpunkt. Det kan även integreras med nuvarande säkerhetssystem. Detta ger dig stor hanterbarhet över byggnadens säkerhet och förbättrar säkerhet för gästerna. Det kan även integreras med vårt system BookitWise: Rumsbokningssystemet som kan hjälpa besökarna med deras möten och i vilka rum de hålls i.

Besökshantering-visitlog-kiosk

Ytterligare funktioner

 • Besökarnas historik kan visas i rapporter
 • Tillgång till utskrift via Wi-Fi för besökare
 • E-post/SMS meddelande till värd
 • Integrerad med Active Directory för att hämta data.
 • Ger möjligheten vid inloggning att sända avisering till värden med information om besökaren och ett fotografi.
 • Skräddarsydd för företagets varumärke och identitet.
 • Visar nuvarande besökare i byggnaden
 • Övervaka besökarnas status, in eller utcheck
 • Kontrollera enkelt när besökarna gått
 • Dagens förregistrerade besök visas på skärmen.
 • Reducerar Administrations/Hanteringstider